Oddział KSM – 20.04.2015

W naszej Parafii powołano do życia Parafialny Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przez tajne głosowanie  wybrano kierownictwo oddziału, które tworzą:
Prezes – J Rubach
Z-ca  – M. Pluta
Sekretarz – W. Bursztynowicz
Z-ca – J. Bajkowska
Skarbnik – P. Pera
Członkowie kierownictwa – M. Jankowska i W. Gawron.
Asystentem kościelnym został kleryk Krzysztof.

.