Aktualności

TOTUS TUUS

Grupa „ TOTUS TUUS”

Jak krzewiony jest kult Błogosławionego Jana Pawła  II w naszej parafii?

W piątek 16 listopada odbyło się kolejne spotkanie grupy duszpasterskiej „TOTUS TUUS ” działającej w naszej parafii. Grupa ta powstała aby szerzyć  kult Błogosławionego Jana Pawła II i zgłębiać jego nauczanie.

Spotkania odbywają się 16 każdego miesiąca w dzień upamiętniający wybór naszego rodaka na papieża. Grupa swe spotkania rozpoczyna uczestnictwem we Mszy św. Podczas ,której śpiewana jest  „Barka” ulubiona pieśń Błogosławionego Jana Pawła II.

W tym dniu odmawiana jest również  Nowenna  do Błogosławionego Jana Pawła II. Na zakończenie Mszy św. nasz proboszcz ks. Marcin Jagiełło zaprasza wszystkich wiernych uczestniczących w nabożeństwie do ucałowania relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Zwyczaj ucałowania relikwii Jana Pawła II rozpoczął się w naszej parafii 16 października w dniu uroczystego wprowadzenia ich do naszego Kościoła i będzie kontynuowany 16 każdego  miesiąca.

Grupa po Mszy św. Udaje się na probostwo, gdzie rozmawia na temat osoby Jana Pawła II.

Bazą do tych rozmów i rozważań jest książka  Andre Frossarda  pt.”Nie lękajcie się” która przedstawia osobę Błogosławionego w sposób bardziej osobisty a mniej metrykalny.

Z tych spotkań uczestnicy grupy „TOTUS TUUS”  wynoszą wiedzę jak powinniśmy żyć aby nasze życie miało sens, abyśmy się nie zagubili w labiryntach codzienności , nie wpadli w pułapkę egoizmu , konsumpcjonizmu , obojętności i niewiary.

Jan Paweł II uczył nas , że tylko z nim człowiek może w pełni zrozumieć samego siebie i otaczający świat.

dsc_2578    dsc_2721   dsc_2563   dsc_2600