Aktualności

Historia parafii

HISTORIA PARAFII

Tereny obecnej parafii pierwotnie należały do parafii Wysocko Wielkie. W XIII w. zostały włączone do powstałej wówczas parafii w Pogrzybowie.

Wcześniej niż w Raszkowie powstała parafia w Głogowej. Wioska – najprawdopodobniej przez Mieszka Starego – została przekazana klasztorowi św. Wawrzyńca w Kaliszu. Klasztorowi zawdzięczała fundację w XIII w. kościoła p.w. Wszystkich Świętych. Parafię tworzyły Głogowa, Bieganin i część Korytnicy. Istniała do 1743 r., kiedy włączono ją do parafii Raszków. Zaniedbaną świątynię rozebrano w 1793 r.

Kapituła katedralna w Poznaniu w dniu 3 VII 1454 wyraziła zgodę, by bp. Andrzej Bniński erygował parafię w Raszkowie. Sam akt erekcyjny zaginął. Początkowo w jej skład wchodził tylko Raszków, który w 1444 r. otrzymał prawa miejskie.

Pierwotnie kościół, usytuowany na północnym skraju miasta, był p.w. św. Heleny, później św. Marcina. Pierwszy znanym z imienia proboszczem był Wojciech, kierujący parafią w latach 1465-1472. Bp. Stanisław Domaniewski konsekrował w dniu 3 II 1664 nowy, drewniany kościół wzniesiony na południowej stronie miasta. Kościół otrzymał tytuł Znalezienia Krzyża Świętego. Kościół spłonął w 1882 r.

Na tym samym miejscu w latach 1882-1886, dzięki inicjatywie prob. Kazimierza Jagielskiego, zbudowano obecny budynek kościelny. Został konsekrowany 15 IX 1889 r. przez bp. Edwarda Likowskiego.

W okresie II wojny światowej kościół był zamknięty od 1941 do 1945 r. i zamieniony na magazyn zboża. Gruntownie odnowiony został oddany do użytku w 1946 r.

Wydarzenia z najnowszej historii parafii :

 • fundacja dzwonów i pomnika Serca Jezusowego (1948 r.),
 • wybudowanie organistówki (1954 r.),
 • zmiana tytułu kościoła na Podwyższenie Krzyża Świętego (1968 r.),
 • przystosowanie prezbiterium do wymogów liturgicznych Soboru Watykańskiego II (1970 r.),
 • fundacja krzyża misyjnego, obrazu Jana Pawła II i pamiątkowej tablicy z okazji 100-lecia konsekracji kościoła (1989 r.),
 • włączenie parafii do nowopowstałej diecezji kaliskiej (1992 r.),
 • powstanie dekanatu raszkowskiego (1996),
 • wzniesienie Pomnika Przełomu Tysiącleci Chrześcijaństwa (1999),
 • fundacja krzyża na cmentarzu (2000 r.),
 • powstanie Komitetu Parafialnego celem rozpoczęcia gruntownego remontu kościoła.(2001r.),
 • 2001-2007 gruntowny remont kościoła

PROBOSZCZOWIE OD POŁOWY XIX WIEKU
ks. Jan Kanty Leszczyński 1850-1865
ks. Bolesław Antoniewicz 1865-1868
ks. Kazimierz Jagielski 1868-1899
ks. Kazimierz Laskowski 1899-1919
ks. Stanisław Małecki 1919-1929
ks. Paweł Winnicki 1929-1941
ks. Stanisław Helak 1945-1949
ks. dr Ignacy Czabański 1949-1958
ks. mgr Stanisław Wróblewski 1958-1968
ks. Radomir Fibak 1968-1980
ks. kan. lic. Bolesław Nowak 1980-2011
ks. mgr lic. Marcin Jagiełło  2011-2013
ks. kan. mgr Grzegorz Kamzol 2013-