Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZY ŚW. 20/10/2019-27/10/2019

 

20/10/2019 niedziela

08:00 śp. Kazimiera, Tadeusz, Paulina, Maria Drygas i zm. z rodziny
10:00 śp. Janina Chmielarz
12:00 Za Parafian/50 lecie
18:00 śp. Bogdan Pyszel

21/10/2019 poniedziałek

18:00 śp. Leokadia, Jan Kokot, Pelagia, Ludwik Ziętek, Jerzy Kubik

22/10/2019 wtorek

18:00 śp. Sylwester Kruszyk

23/10/2019 środa

18:00 śp. Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan
Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina
Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz
Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław
Plota, Helena Bestra 20r.śm., Władysława 25r.śm., Wojciech Sójka, Kazimierz
Kasprzak, Bogumiła Ignasiak, Cecylia Zybała, Maria Majchrzak, Stanisław
Matyniak, Stanisław Cerekwicki, Teresa Szafranek, Zdzisław Wieczorek, Krystyna
Skulska,Antoni Iwanek, Bernard Dragon, Norbert Noculak

24/10/2019 czwartek

18:00 śp. Bogdan Pyszel

25/10/2019 piątek

18:00 śp. Bogdan, Marianna, Franciszek Krajewscy, Marianna, Stanisław Kaźmierczak i
zm. z rodziny Gumiennych

26/10/2019 sobota

16:00 30 lecie Bogumiły i Włodzimierza
18:00 śp. Stanisława Przybylska 8r.śm., Jan Wujek

27/10/2019 niedziela

08:00 śp. Henryk Słomiany 14r.śm. i zm. z rodziny
10:00 śp. Czesław Skupiński, Krzysztof Jagodziński, zm. z rodz. Skupińskich,
Jagodzińskich i Sobczaków
12:00 Z okazji roczku Hani
18:00 Za Parafian

INTENCJE MSZY ŚW. 06/10/2019-13/10/2019

06/10/2019 niedziela

08:00 śp. Aleksandra Matuszkiewicz
10:00 śp. Zygmunt Junyszek
12:00 Za Parafian
18:00 śp. Teresa 30r.śm., Bogdan, Helena, Stanisław i zm. z rodz. Gałęskich

07/10/2019 poniedziałek

18:00 śp. Hieronim, Stanisław Binaś, zm. z rodz. Binasiów i Samulskich

08/10/2019 wtorek

18:00 śp. Henryk 20r.śm., Henryka 12r.śm., Stefan, Stefania Nieboj

09/10/2019 środa

18:00 śp. Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan
Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina
Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz
Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław
Plota, Ksawery 14r.śm., Stanisław, Agnieszka Drabent, Marek Cerekwicki
2r.sm.Kazimierz Kasprzak, Bogumiła Ignasiak, Cecylia Zybała,Maria Majchrzak
Stanisław Matyniak, Stanisław Cerekwicki, Teresa Szafranek, Zdzisław Wieczorek,
Krystyna Skulska,Antoni Iwanek, Marian Filipiak, Bernard Dragon

10/10/2019 czwartek

18:00 śp. Stanisław, Wiesława Petniakowscy, Stanisław, Katarzyna Pawlak

11/10/2019 piątek

18:00 śp. Tadeusz Kieliba

12/10/2019 sobota

15:30 Msza Święta z Chrztem
18:00 śp. Jerzy Rydliński 6r.śm. i zm. z rodziny

13/10/2019 niedziela

08:00 śp. Wanda, Edward Duczmal
10:00 śp. Sabina, Marian Grajaszek, Władysława, Roch Brodziak, Marian, Roman
Jędrzejak i zm. z rodziny
12:00 Za Parafian
18:00 śp. Edward (im.), Irena Kamzol

INTENCJE MSZY ŚW. 22/09/2019-29/09/2019

 

22/09/2019 niedziela

08:00 śp. Teresa 3r.śm. i Mieczysław Smolińscy
10:00 śp. Krystyna Gromada 2r.śm., Stanisław Gromada 10r.śm, Józef, Władysława
Włodarczyk
12:00 śp. Jerzy Paluch 5r.śm. (chrzest-Kozieł)
18:00 Za Parafian
23/09/2019 poniedziałek

18:00 śp. Józef Poczta, Marianna, Mikołaj Zydorek

24/09/2019 wtorek

18:00 śp. Tadeusz Kieliba

25/09/2019 środa

18:00 śp. Janina Zielińska, Henryk Szafranek, Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław
Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria
Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra
Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna
Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław Plota, Kazimierz Kasprzak, Bogumiła Ignasiak,
Cecylia Zybała, Maria Majchrzak, Michalina, Józef, Marian, Jan Majocha, Józefa,
Franciszek Madajczyk, Maria Zaleska, Stanisław Matyniak, Stanisław Cerekwicki,
Teresa Szafranek, Zdzisław Wieczorek, Krystyna Skulska,
-o zdrowie dla Julity (2r operacji)

26/09/2019 czwartek

18:00 śp. Roman Boroch 4r.śm., Bronisława, Ludwik Boroch, Irena, Franciszek, Józef
Jankowscy

27/09/2019 piątek

18:00 śp. Emilia, Wiesław Plota

28/09/2019 sobota

18:00 śp. Stanisław, Damian Drozdowscy, Małgorzata Wielebska i zm. z rodziny

29/09/2019 niedziela

08:00 śp. Kazimiez, Jan, Helena Prętki, Tomasz, Rozalia Marciniak, zm. z rodz. Przybyłów
10:00 śp. Franciszek, Henryka, Danuta Worsztynowicz
12:00 Za Parafian (Chrzest-Gulcz))
18:00 śp. Stanisław Maciaczyk 23r.śm., Krystyna Dubielczyk 11r.śm., zm. z rodz.
Maciaczyków i Lisow

INTENCJE MSZY ŚW. 15/09/2019-22/09/2019

 

15/09/2019 niedziela

08:00 śp. Stanisław Jędrzejak
10:00 śp. Zofia, Konstanty Borkowscy, zm. z rodzi. Borkowskich i Lisieckich
12:00 Suma Odpustowa za Parafian z Sakramentem Bierzmowania
18:00 śp. Anna Walczak

16/09/2019 poniedziałek

18:00 śp. Janina Chmielarz

17/09/2019 wtorek

18:00 śp. Artur Glapa 1r.śm.

18/09/2019 środa

18:00 śp. Janina Zielińska, Henryk Szafranek, Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław
Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria
Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra
Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna
Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław Plota, Kazimierz Kasprzak, Bogumiła Ignasiak,
Cecylia Zybała, Maria Majchrzak, Mieczysław Kubiak

19/09/2019 czwartek

18:00 śp. Tadeusz Kieliba

20/09/2019 piątek

18:00 śp. Teresa Ratajczyk 12r.śm.

21/09/2019 sobota

18:00 śp. Stanisław Jędrzejak

22/09/2019 niedziela

08:00 śp. Teresa 3r.śm. i Mieczysław Smolińscy
10:00 śp. Krystyna Gromada 2r.śm., Stanisław Gromada 10r.śm, Józef, Władysława
Włodarczyk
12:00 śp. Jerzy Paluch 5r.śm. (chrzest-Kozieł)
18:00 Za Parafian

INTENCJE MSZY ŚW. 08/09/2019-15/09/2019

 

08/09/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Rozalia, Jan, Ignacy, Władysław Krysztofiak, Marianna, Szymon Jankowscy,
Anna, Józef Kaczor
12:00 śp. Krzysztof Jagodziński 10r.śm., zm. z rodziny Skupińskich, Jagodzińskich i
Sobczaków
18:00 śp. Władysława, Michał Rogozińscy 22r.śm., Jan, Agnieszka, Wacław Kubica

09/09/2019 poniedziałek

18:00 śp. Emilia, Wiesław Plota

10/09/2019 wtorek

18:00 śp. Kazimierz Hejdysz 10r.śm., Maria, Stanisław, Walenty Hejdydz

11/09/2019 środa

18:00 śp. Janina Zielińska, Henryk Szafranek, Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław
Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria
Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra
Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna
Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław Plota, Kazimierz Kasprzak, Bogumiła Ignasiak,
Jan Bładyko 4r.śm., zm. z rodz. Bładyko, Radosław Cabaj, Cecylia Zybała, Maria
Majchrzak, Zm. z rodziny Bętkowskich i Bugajskich, Anna, Kazimierz Kaniewscy i
zm. z rodziny, Mariusz Swędrowski 7r.śm i zm. z rodziny

12/09/2019 czwartek

18:00 śp. Stanisław Weber

13/09/2019 piątek

18:00 śp. Zofia, Zdzisław, Andrzej Wyrzykowscy, Regina, Piotr, Ryszard Rostalscy

14/09/2019 sobota

18:00 śp. Bronisława Worsztynowicz

15/09/2019 niedziela

08:00 śp. Stanisław Jędrzejak
10:00 śp. Zofia, Konstanty Borkowscy, zm. z rodzi. Borkowskich i Lisieckich
12:00 Suma Odpustowa za Parafian z Sakramentem Bierzmowania
18:00 śp. Anna Walczak

INTENCJE MSZY ŚW. 25/08/2019-01/09/2019

25/08/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Mieczysław Baranowski 33r.śm., Maria, Wincenty Baranowscy
12:00 Z okazji 30 lecia Grażyny i Marka
13:00 Stadion- Dziękczynienie za zbiory Dożynki Gminne
18:00 śp. Bogdan Pyszel

26/08/2019 poniedziałek

09:00 śp. Stanisław Weber
18:00 śp. Jan 21r.śm., Władysława Kawińscy, Marianna, Jan Maj

27/08/2019 wtorek

18:00 śp. Andrzej, Teresa, Władysław Papych, Władysława, Józef, Krzysztof Rabiega

28/08/2019 środa

18:00 śp. Janina Zielińska, Henryk Szafranek, Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław
Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria
Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra
Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna
Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław Plota, Kazimierz Kasprzak, Bogumiła Ignasiak,
Roman Ostojski

29/08/2019 czwartek

18:00 śp. Anna Walczak

30/08/2019 piątek

18:00 śp. Sylwester Kruszyk

31/08/2019 sobota

18:00 śp. Jan Przybył

01/09/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Czesława, Stefan Wiatrak, Marianna, Jan Rybiccy, Wanda Kulińska
12:00 W int. zyjących oraz zmarłych członków Koła Kombatantów w Raszkowie, w int.
poległych w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz Powstańców
Wielkopolskich, którzy 100 lat temu walczyli o przynależność do Niepodległej
Polski. Dziękujemy Bogu Miłosiernemu za Pokój i Wolność Ojczyzny.
18:00 śp. Bronisława Worsztynowicz (im.)

INTENCJE MSZY ŚW. 11/08/2019 -18/08/2019

 

11/08/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Helena 1r.śm., Stefan Iberhan
12:00 śp. Janina Chmielarz
18:00 śp. Stanisław Mądrzak 1r.śm.

12/08/2019 poniedziałek

18:00 śp. Maria Jurek 3r.śm. i zm. z rodziny

13/08/2019 wtorek

18:00 śp. Regina, Piotr, Ryszard Rostalscy, zm. z rodziny Rostalskich i Jańczaków

14/08/2019 środa

18:00 śp. Stanisław Mądrzak, Janina Zielińska, Henryk Szafranek, Bogdan Musiał, Anna
Walczak, Stanisław Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan Pyszel, Bronisława
Worsztynowicz, Maria Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina Chmielarz, Józef
Grzesiecki, Aleksandra Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz Kieliba, Roman
Duczmal, Zofia Lis, Grażyna Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław Plota, Teresa
Stasiak, Kazimierz Kasprzak, Bogumiła Ignasiak

15/08/2019 czwartek

10:00 śp. Kystyna 4r.śm., Marianna 20r.śm., Stanisław, Jan Kasprzyccy, Józef, Helena,
Stanisław Maszczyńscy
12:00 Za Ojczyznę, w int. Rady Królewskiej oraz Sióstr i Braci Kurkowych
15:00 Msza Święta Dziękczynna za zbiory i z okazji 10 lecia Zespołu
Głogowianie(Głogowa)
18:00 śp. Józef Grzesiecki

16/08/2019 piątek

18:00 śp. Bogdan Musiał, Tadeusz Ziętek 26r.sm., Helena Prętka

17/08/2019 sobota

16:00 Ślub: Ilona Dwornikowska i Maciej Kaźmierczak
18:00 śp. Janina Chmielarz

18/08/2019 niedziela

08:00 śp. Roman Duczmal
10:00 śp. Jan Rybicki
12:00 Za Parafian
18:00 śp. Tadeusz Kieliba

INTENCJE MSZY ŚW. 04/08/2019-11/08/2019

 

04/08/2019 niedziela

08:00 śp. Józef Cierpka, Piotr, Weronika Krenc i zm. z rodz., Maria, Franciszek Pietrzak
10:00 śp. Zofia Borecka
12:00 Za Parafian
18:00 śp. Henryk Szafranek

05/08/2019 poniedziałek

18:00 śp. Sylwester Kruszyk

06/08/2019 wtorek

18:00 śp. Aleksandra Matuszkiewicz

07/08/2019 środa

18:00 śp. Helena Iberhan, Stanisław Mądrzak, Janina Zielińska, Henryk Szafranek, Bogdan
Musiał, Anna Walczak, Stanisław Jędrzejak, Stanisław Weber, Bogdan Pyszel,
Bronisława Worsztynowicz, Maria Biegańska, Sylwester Kruszyk, Janina Chmielarz,
Józef Grzesiecki, Aleksandra Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz Kieliba, Roman
Duczmal, Zofia Lis, Grażyna Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław Plota, Maria,
Czesław Iberhan, Stanisław Olejniczak, Teresa Stasiak, Kazimierz Kasprzak,
Kajetan (im.), Jan, Feliks, Eleonora Strzyżyccy,

08/08/2019 czwartek

18:00 śp. Wiesław, Emilia Plota

09/08/2019 piątek

18:00 śp. Henryk Szafranek

10/08/2019 sobota

14:00 Msza Św. z Chrztem -Sójka
15:00 Ślub: Dominika Szczepaniak i Bartosz Michalak (Ania K)
18:00 śp. Bronisława Worsztynowicz (ur.)

11/08/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Helena 1r.śm., Stefan Iberhan
12:00 śp. Janina Chmielarz
18:00 śp. Stanisław Mądrzak 1r.śm.

INTENCJE MSZY ŚW. 28/07/2019-04/08/2019

28/07/2019 niedziela

08:00 śp. Mieczysław, Teresa Smolińscy
10:00 śp. Janina Chmielarz (chrzest-Drygas)
12:00 Suma Odpustowa Za Parafian
18:00 śp. Helena Iberhan

29/07/2019 poniedziałek

18:00 śp. Bogdan Pyszel

30/07/2019 wtorek

18:00 śp. Stanisław Mądrzak

31/07/2019 środa

18:00 śp. Józef Jankowski, Helena Iberhan, Stanisław Mądrzak, Janina Zielińska, Henryk
Szafranek, Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław Jędrzejak, Stanisław Weber,
Bogdan Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria Biegańska, Sylwester Kruszyk,
Janina Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz
Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław
Plota, Jan Dwornikowski 11r.śm., zm. z rodz. Dwornikowskich, Ławniczaków,
Tokarskich i Małeckich, Zdzisław Bestry 6r.śm., Kazimierz Kasprzak
-roczek Gracjana

01/08/2019 czwartek

08:00 śp. Bogdan Musiał
18:00 śp. Józef Jankowski 1r.śm.

02/08/2019 piątek

08:00 śp. Stanisław Jedrzejak
18:00 śp. Jan Kaczocha 20r.śm., Stanisława, Kazimierz Skrobańscy i zm. z rodziny
Laszkiewiczów i Karmelskich

03/08/2019 sobota

18:00 śp. Aleksandra Matuszkiewicz

04/08/2019 niedziela

08:00 śp. Józef Cierpka, Piotr, Weronika Krenc i zm. z rodz., Maria, Franciszek Pietrzak
10:00 śp. Zofia Borecka
12:00 Za Parafian
18:00 śp. Henryk Szafranek

INTENCJE MSZY ŚW. 21/07/2019-28/07/2019

21/07/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Czesław Skupiski, Krzysztof Jagodziński i zm. z rodziny
12:00 śp. Józef Gruszczyński 26r.śm., zm. z rodziny
18:00 śp. Edmund Nowacki 4r.śm.

22/07/2019 poniedziałek

18:00 śp. 1/Wiesław Frontczak i zm. z rodziny 2/Klara. Jan Borowiak, Janina, Jan, Piotr
Wardęga

23/07/2019 wtorek

18:00 śp. 1/Jan Druciarek 2/Anna, Maria, Antoni, Kazimierz Prynczyńscy, Mariusz Małecki

24/07/2019 środa

18:00 śp. Józef Jankowski, Helena Iberhan, Stanisław Mądrzak, Janina Zielińska, Henryk
Szafranek, Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław Jędrzejak, Stanisław Weber,
Bogdan Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria Biegańska, Sylwester Kruszyk,
Janina Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra Matuszkiewicz, Emilia Plota, Tadeusz
Kieliba, Roman Duczmal, Zofia Lis, Grażyna Przygodzińska, Jan Marzec, Wiesław
Plota, Teresa Kupczyk 10r.śm., zm. z rodziny Kupczyków, Dryjańskich, Zydorków,
Ciesielskich, Teplów, Frankowskich
-w int. Bogu wiadomej

25/07/2019 czwartek

18:00 śp. 1/Stanisław Jędrzejak 2/Emilia Plota

26/07/2019 piątek

18:00 śp. Sylwester Kruszyk

27/07/2019 sobota

16:00 Z okazji roczku Oliwiera i 30 lat Szymona
18:00 śp. Bronisława Worsztynowicz

28/07/2019 niedziela

08:00 śp. Mieczysław, Teresa Smolińscy
10:00 śp. Janina Chmielarz (chrzest-Drygas)
12:00 Suma Odpustowa Za Parafian
18:00 śp. Helena Iberhan