ds_3423

Wprowadzenie Proboszcza Grzegorza

 

Podczas Mszy św. o godz. 12.00 ks. dziekan Bronisław Chorzępa wprowadził oficjalnie do naszej parafii ks.kan. Grzegorza Kamzola. W  uroczystej Mszy świętej uczestniczyli ks. kan. Antoni Krzykos emerytowany proboszcz parafii Górzno Szczury oraz diakon Błażej Jędrzejak . Ks. Proboszcz przedstawił się parafianom i prosił ich o modlitwę za siebie. Prosił też byśmy się modlili za ks. Kan Bolesława i Ks. Marcina oraz za kapłanów wywodzących się z naszej parafii oraz za oczekującego na święcenia kapłańskie Błażeja Jędrzejaka.

foto: Fotowaligóra

.