Niedziela Palmowa

W czasie Mszy Św. Ks. Proboszcz wraz z Lektorami odczytali Pasję autorstwa św. Marka z podziałem na role. Podczas każdej Eucharystii Ks. Kan. Grzegorz poświęcił wiązanki palm przyniesionych do świątyni.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raszkowie przyniosły kolorowe palmy wykonane przez nie w szkole. Natomiast przed każdą Mszą można było nabyć palmy przygotowane przez młodzież.

.