Aktualności

WIZYTA DUSZPASTERSKA W PARAFII RASZKÓW

 20. 01. 2012r. (od godz. 1300) – ul. Kaliska

 21. 01. 2012r. (od godz. 1000) – ul. Polna blok 26 i 27  

 23. 01. 2012r. (od godz. 1300) – ul. Powstańców Wlkp. (od państwa Skrawków do  państwa Jankowiaków)               

 24. 01. 2012r. (od godz. 1300) – ul. Pleszewska (od poczty w stronę byłej mleczarni)

25. 01. 2012 r. (od godz. 1300) – ul. Pleszewska (strona prawa od państwa Morgiel w stronę przedszkola)

26. 01. 2012r. (od godz. 1300) – ul. Polna (od państwa Dawidów w stronę kościoła)
27. 01. 2012r. (od godz. 1300) – ul. Koźmińska (od Ośrodka Zdrowia)

28. 01. 2012r. ( od godz. 1000) – ul. Polna blok 22 i 23

30. 01. 2012r. (od godz. 1300) – ul. Ogrodowa (od państwa Grabskich w stronę ul. Polnej)

31. 01. 2012r. ( od godz. 1300) – ul. Polna blok 24 i 25

01. 02. 2012r. ( od godz. 1300) – ul. Polna blok 28

02. 02. 2012r. ( od godz. 1300) – ul. Rynek od nr 1 do 17

03. 02. 2012r. (od godz. 1000) – ul. Rynek od nr 18 do 31

 04. 02. 2012r. Dodatkowa kolęda dla tych rodzin, których z różnych powodów nie było w wyznaczonym terminie. Proszę podać w kancelarii nazwiska rodzin i adres.

.