Aktualności
dsc_0164

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego przeżywana w Kościele Powszechnym jest jako uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Można powiedzieć, że jest specyficzną Uroczystością, bo właśnie ona jest głównym świętem patronalnym wielu organizacji kościelnych np. Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i oczywiście najliczniejszej grupy, bo przecież jest praktycznie w każdej parafii czyli Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym roku nasze świętowanie zbiegło się z dniem wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, organistów, chórów, scholii.

Parafia to przecież wspólnota wspólnot, dlatego podczas uroczystej Eucharystii, którą sprawował Ks. Proboszcz  Kan. Grzegorz Kamzol o godz. 12 w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie spotkały się parafialne oddziały Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Schola. Nie wyobrażam sobie, aby grupy parafialne mogły świętować, bez Mszy Św. która jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324 oraz Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11). To właśnie ze Stołu Eucharystycznego czerpiemy siłę do podejmowania kolejnych wyzwań i moc do dalszego działania.

W tak uroczyście przygotowanej oprawie liturgicznej, gdy angażuje się tak wiele osób powracają słowa Ks. Biskupa Stanisława Napierały: „jedność w wielości”. Tyle osób, tyle organizacji i każda inna, a jednak razem gromadzą się na wspólnej modlitwie.

W ten wyjątkowy dzień Akcja Katolicka zorganizowała konkurs na najpiękniejszą koronę, które wcześniej dzieci wykonały same lub z pomocą rodziców. Każde dziecko otrzymało słodki upominek.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Wymowa tej uroczystości jest ogromna, a przy tym łatwo czytelna. Jezus jest Panem wszechbytu, czasu i przestrzeni, a więc również Panem człowieka we wszystkich wymiarach jego człowieczeństwa i jego życia. Powołanie chrześcijańskie jest powołaniem do uczestnictwa w misji Chrystusa, do łączności z Chrystusem-Sługą  i  Chrystusem-Panem.  Jest  zaproszeniem  zarówno  do  służby,  jak  i  królowania z  Chrystusem.

 

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam.

.